Username: 
  Password: 
Shown below is the list of accepted teams for the 2019 Presidio GL/SDDA tournament for the age group.
   
B2012 AA-C North 10 - Accepted Teams
Group Club/Team Name City State Country  Head Coach
 A1 Matrix B12 NC San Marcos n/a n/a   Librado Trujillo
 A2 Barcelona Cantera - B2012 - Escondido United San Marcos n/a n/a   Heriberto Rodriguez Alaniz
 A3 Cardiff Mustangs - Competitive - B2012 Red Velazqu San Diego n/a n/a   Rafael Velazquez
 A4 Fallbrook Villa FC - B2012 Nathan Fallbrook n/a n/a   Nathan Graves
 A5 LAGSD B12 - Dowd Carlsbad n/a n/a   Sam Dowd
 A6 LAGSD B12 - O'Neill Oceanside n/a n/a   Jonathon O'Neill
 A7 LAGSD B12 - Resende Vista n/a n/a   Vitor Brito
 A8 San Marcos United - B12 Premier Villalobos Valley Center n/a US   Juan Villalobos
 A9 San Marcos Revolution - B2012 Escondido n/a n/a   Joaquin Valdez
 A10 Vista Storm SC - B2012 Black Oceanside n/a n/a   Robert Capra